PROGRAM
PROGRAM
Radio Karolina je nov radio u srpskom medijskom prostoru. Sama ideja ovog radija ogleda se u tome da se slušaocima ponudi jedinstven radio program!
JUTARNJI PROGRAM
JUTARNJI PROGRAM
Jutarnji program sadrži sve one informacije koje su vam neophodne, ali i pažljivo biranu bazu pesama koja će vam ovo doba dana učiniti lepšim i zanimljivijim.
DNEVNI PROGRAM
DNEVNI PROGRAM
Dnevni program radija Karolina koncipiran je kao kolaž muzičkih žanrova laganog ritma, prijatnih tema i vesti koje su vam korisne.
VECERNJI PROGRAM
VECERNJI PROGRAM
Večernji program radija Karolina zasniva se na laganoj muzici, nežnim notama i inspirativnim tonovima koji će vas uvesti u ovo najintimnije doba dana.