Radio Karolina je nov radio u srpskom medijskom prostoru. Sama ideja ovog radija ogleda se u tome da se slušaocima, ali i tržištu uopšte, ponudi radio program koji je jedinstven u Srbiji.

Kao glavna odrednica uređivačke poltike uzeta je činjenica da na našim prostorima ne postoji radio koji neguje isključivo balade i evergreen muziku, ali i nova muzička ostvarenja sličnog žanrovskog odrđenja.

Sam koncept osmišljen je tako da pruži kvalitetnu ponudu i neguje vrednosti koje se odražavaju u već priznatim autorima i harmoničnom zvuku.

Celine na koje je program podeljen, a u smislu radio emisija, za sada je koncipiran tako da se obuhvate jutro, dnevna celina i noćni program.

Naše želje su da se što pre slušaoci, ali i cela medijska javnost, uvere u to da se kvalitet i vernost istačnaim i klasičnim pop, džez i soul muzičkim pravcima, isplati. Ta želja rezultat je naše duboke uverenosti da javnost i slušaoci imaju potencijala da prepoznaju kvalitet i istančanost dobrog zvuka.

Nadamo se da ćete nas pratiti kako na radio talasima, tako i na webu i socijalnim mrežama.
Za sva pitanja, sugestije, i predloge možete nas kontaktirati ovde.