Značajna izložba „Basanova Godišnja doba“ iz rimske Galerije Borgeze biće otvorena 7. septembra u Zbirci strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada. Izložba će biti otvorena do 30. oktobra.

Ove tri slike iz Galerije Borgeze, koje se pripisuju Jakopu Basanu (oko 1510–1592). Značajni su primeri najuspešnijeg stvaralaštva slikara iz porodice Dal Ponte, zvanih Basanovi po imenu grada iz kojeg potiču. A koji odgovara današnjem Basanu del Grapa u okrugu Vičence.

Delatnost ovog tipičnog porodičnog preduzeća iz Veneta započeo je početkom XVI veka Frančesko stariji (oko 1470–1539). A potom se od 30-ih godina razvila zahvaljujući velikom talentu sina Jakopa koji se smatra jednom od najznačajnijih figura u slikarstvu svojeg i svih potonjih vremena. Nalik Ticijanu, Tintoretu i Veronezeu. Stvaralaštvo su potom, sve do XVII veka. Nastavili četvorica Jakopovih sinova – Frančesko mlađi (1549–1592). Đambatista (1553–1613). Leandro (1557–1622) i Đerolamo (1566–1621) – od kojih su trojica otvorili svoje slikarske radionice u Veneciji.

„Basanova Godišnja doba“

Ova tri dela iz Galerije Borgeze, vezana za prikaz Godišnjih doba, značajno su svedočanstvo Basanovog stvaralaštva iz perioda 70-ih godina XVI veka. Kada je ono doživelo najveću ekspanziju. Pripadaju široj kategoriji biblijsko-pastoralnih i seoskih slike. Koje je ovaj slikar stvarao tokom te decenije, čija se tema – bila ona duhovna ili svetovna. Obrađivala tako što se veliki prostor posvećivao ambijentaciji u pejzaž, opisu različitih aspekata svakodnevnog života i prikazu životinja. Uspeh koji je ovaj žanr postigao uticao je na porast potražnje na umetničkom tržištu tog vremena. A ona je zadovoljena i replikama Basanovih kompozicija koje su načinili njegovi sinovi i na taj način doprineli prepoznatljivosti Basanovog stila u očima savremenika.

Izložba se realizuje zahvaljujući saradnji Ambasade Italije u Beogradu, Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, Galerije Borgeze u Rimu, Grada Novog Sada i Muzeja grada Novog Sada.