Svi Srbi znaju kompoziciju „Marš na Drinu“. Smatra se da je ovaj najpoznatiji srpski marš Binički posvetio pukovniku Milivoju Stojanoviću Brki. Njemu, komandantu čuvenog Gvozdenog puka, koji je poginuo u Bici na Ceru.

Pesma je ubrzo postala simbol hrabrosti celog srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. A Binički ju je, kao kapelnik koji je vodio orkestar Kraljeve garde i vojni orkestar, često izvodio još za vreme Prvog svetskog rata.