Slanik Ane Biler – Pre stotinak godina, za plemićku porodicu Hohberg u dvorcu Firstenštajn radilo je oko 400 ljudi. Fondacija koja se brine o dvorcu koji se nalazi u današnjoj Poljskoj, sada traži potomke bivše posluge.

Četrnaest kuvarica i kuvara ponosno pozira na staroj fotografiji koja prikazuje svakodnevicu bivših žitelja dvorca Firstenštajn. Danas se on zove dvorac Ksijaž i nalazi se u gradu Valbžihu na jugozapadu Poljske. Do 1945. se to mesto zvalo Valdenburg.

Dorotea Hun iz Hanovera je na toj fotografiji prepoznala svoju baku. Uspostavila je kontakt s gradskom upravom, današnjim vlasnikom dvorca, i otputovala u Poljsku kako bi ispričala priču o svojoj baki.