Bulacol je dodatak ishrani na bazi probiotskog kvasca po imenu Saccharomyces boulardii (S. boulardii) u obliku praška za oralnu suspenziju. U crevima čoveka, Bulacol  svojom aktivnošću doprinosi očuvanju zdravlja i funkcije digestivnog trakta odnosno ublažava intenzitet i trajanje stomačnih tegoba kao što su dijareja, mučnina, bol u stomaku

S. boulardii je jedina gljivica među probioticima. Kliničke studije potvrdile su efikasnost S.boulardii u prevenciji i lečenju dijareja izazvanih upotrebom antibiotika kao i u lečenju Clostridium difficile infekcije. Korisna je i u prevencji i lečenju putničkih dijareja, u tretmanu hroničnih inflamatornih bolesti creva, poremećaju tolerancije laktoze, u eradikaciji Helikobaktera pilori.

Preporučuje se kod:

kod dijareje izazvane uzimanjem antibiotika

kao dodatak terapiji crevnih oboljenja izazvanih

bakterijom Clostridium difficile

kao dodatak terapiji koja se koristi za lečenje

infekcije Helicobacter pylori

kod putničke dijareje

antibiotske terapije