Izložba Andreja Bjelića pod nazivom „Plemeni ljubimci“ – na ovim radovima biće predstavljene harizmatične. Ali i fantastične figure životinja, koje su heroji Andrejeve priče.

“Slikar je i u životu okružen desetinama ljubimaca sa kojima ima posebno brižan odnos. Naziv izložbe, tako, nije “životinje” ili “zveri”, već, zapravo, “ljubimci”. Tj. odomaćene, domestikovane životinje, u nekoj meri pripitomljene i bliske ljudima čak i kada su zapravo iz sveta divljih ili mitskih bića. Sa onom dozom simpatije i empatije koja ih čini dragim, poželjnim figurama”. Napisala je istoričarka umetnosti Ana Popović Bodroža u propratnom tekstu izložbe koja je u organizaciji Fondacije Saša Marčeta.

“Iako poneke od figura duguju svoje polazište predstavama i grafizmu viđenim u evropskoj heraldici (zmaj, jednorog). Zapravo su veoma udaljene od tradicije animalističke umetnosti zapadne Evrope. A mnogo bliže estetskim kodovima i damarima afričkih i vanevropskih civilizacija, ogromnom području umetnosti Drugih. Moglo bi se reći, da je ovom konceptu animalizma bliže shvatanje životinja kao simbola, amblema, božanstava. Ali i amostalnih entiteta i duhova (od totemskih predstava, pa nadalje) i simbola snage, hrabrosti, zaštite, nepobedivosti, junaštva. Nego posmatranje životinja u domenu i u službi antropomorfnog principa i sveta ljudi”, naglašava Ana Popović Bodroža.

O kontekstima radova govore i nazivi slika: “Beli pas koji misli da je zmaj” (i bljuje vatru). “Svetlo-plavi pas koji misli da je zmaj” (i takodje bljuje vatru), “Pas čiji se otac zvao zmaj” (još bliži zmajevskom svetu). “Mladi zmaj koji juri slavu”. “Plavi lav koji zavija”, “Ponosni jednorog”. “Crvena limbo mačka sa diskutabilnim talentom”. “Retki leopard sa plavim pegama”, itd.

O slikaru Andreju Bjeliću

Andrej Bjelić rođen je u Aleksincu 1996. godine, a živi i radi u Beogradu. Crta i slika otkad zna za sebe, inspirisan osećajem sopstva, doživljajem sveta. Posebnim osobama i životinjama koje čine važan deo njegovog života. Diplomirao je na Fakultetu digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Na smeru za grafički dizajn. Po završetku formalnog obrazovanja, odlučuje da se posveti slikanju. Januara 2022. predstavio je izbor svojih radova nastalih tokom 2021. na prvoj samostalnoj izložbi „Ovo je Andrej Bjelić“. A sada je predstavljena njegova izložba.