Izložba “Make me feel green again” Nevene Ostojić i Marka Obradovića od 24. avgusta do 4. septembra u Galeriji Doma omladine Beograda.

„Izložba “Make me feel green again” je koncipirana kao iskustvo koje pruža atmosferu oaze unutar galerijskog prostora sa ciljem da preispita pozicije transhumanizma i ekologije. Povezuje se plastično i organsko, digitalno i materijalno. Strah od propadljivosti okoline i nadolazeće nemaštine nas tera u fantazije o utopiji i fetišizacije distopije“, ukazano je povodom izložbe “Make me feel green again” Nevene Ostojić i Marka Obradovića koja se otvara u sredu 24. avgusta u 19 sati, u Domu omladine Beograda.

Izložba traje do 4. septembra

„Preispitivanje društva i grada koji je u tranziciji podrazumeva osvešćivanje stanja kroz koja se prolazi u tom procesu. Veze koje postoje između ličnog i javnog, komercijalnog i alternativnog. Lični odnosi prema ovim imaginarnim socijalnim konstruktima i samoj prirodi se nesvesno adaptiraju konzumerističkim potrebama koje transformšu njihov kontekst. Prostori koji su pre imali spiritualni ili ritualni kvalitet sad su nadjačani optimizacijom i postaju utilitarni. Zbog efikasnosti, granice objektivnog i subjektivnog postaju sve tanje i uspomene na prirodu postaju eskapističke na putu ka transhumanizmu“. Istaknuto je povodom izložbe.

Ukazano je i to da Nevena Ostojić i Marko Obradović u svojim radovima ispituju sentimentalnost i romantizaciju rajskog pejzaža. Kao i idealnog života koji je uzurpiran savremenim motivima hiperprodukcije i intervencijama čoveka.

Oba umetnika ispituju izmenjene duhovne stavove prema prirodi. I kreiranjem mitologija kroz motive anđela i duhovnih rituala, daju im novi smisao i karakter.

„Stvaranjem ovih mitologija i realnost umetnici nalaze kreativan način da se suoče sa mogućim ishodima sveta i prikažu alternativne prikaze daljeg života na zemlji. Ovi prikazi nisu nastali kao rešenje ili kritika savremenog života već kao subjektivne vizije koje mute granice bliske realnosti i naučne fantastike. Zbog ovoga nastaje hibridni prikaz koji je u fazi konstantne transformacije i postaje neukrotiv“, ukazano je povodom izložbe.

O umetnicima:

Nevena Ostojić (1998.) je vizuelna umetnica iz Beograda. Završila je master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti. Bavi se temama urbanizacije i transhumanizma kroz sliku, video i audio instalacije. U svojoj praksi najčešće istražuje intersekcije kluba i umetnosti.

Marko Obradović (1998.) je vizuelni umetnik iz Beograda. Završio je master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Kroz svoju praksu se najčešće bavi figuracijom kroz sliku, video, skulpturu i fotografiju. Istražuje teme zazornosti i transhumanizma.