Vladeta Jerotić čuveni psihijatar i akademik uvek je imao mnogo toga pametnog da kaže. Njegove reči neprestano se citiraju.

U poslednje vreme društvenim mrežama kruže mudre misli o obrazovanju. Misli imaju duboko značenje, a mnoge će naterati da se zamisle.

“Ko zna da li se može nazvati obrazovanom jedna varoška dama pre nego jedna stidljiva čobanica u planini! Tu se nikad neće doći do saglasnosti dok god se ne vratimo na narodni pojam obrazovanosti i ne kažemo: obrazovan je onaj ko ima obraza. A ko nema obraza, nije obrazovan, pa ma gde živeo, ma kakav položaj zauzimao i ma koliku gomilu znanja u glavi nosio”, rekao je Vladeta Jerotić.