Oslić – ukusna riba pripremana na manastirski način. Ukus je odličan, a najbitnije je što ćete svojim najmilijima poslužiti zdrav obrok. Pratite recept i uživajte!

Oslić po manastirskom receptu

Sastojci:

  • 3 pa­r­če­ta oslića
  • 1 gla­vi­ca be­log luka
  • su­n­co­kre­to­vo ulje
  • svež peršun
  • su­vi za­či­ni
  • ori­ga­no, bo­si­ljak, mirođija
  • ma­sli­no­vo ulje

Priprema:

1. Su­vi za­či­ni se iz­me­ša­ju pa se ri­ba ise­če­na na pa­r­či­će do­bro pre­li­je nji­ma i osta­vi da od­sto­ji dva sa­ta u fri­ži­de­ru. Za­tim se sta­vlja u pleh na pa­pir za pe­če­nje i pre­li­va uljem (po ka­ši­ci­ca na sva­ko pa­r­če).

2. Te­p­si­ju pre­kri­ti alu­mi­ni­ju­m­skom fo­li­jom i pe­ći oko po­la sa­ta na 200 ste­pe­ni, za­tim fo­li­ju ski­nu­ti i pe­ći još oko 15 mi­nu­ta.

3. U či­ni­ju sta­vi­ti dos­ta ise­c­ka­nog be­log lu­ka i pe­r­šu­na, ma­sli­no­vog ulja i so­li, pa sve to pre­li­ti pre­ko vre­le ri­be.

4. Vra­ti­ti fo­li­ju na ri­bu i osta­vi­ti da od­sto­ji dok se ri­ba ne umla­či da upi­je uku­se.