Pariz, grad svetlosti. A ovo je 10 posebnih francuskih filmova. Izvdojili smo one koji nisu američki filmovi o Parizu, već francuski. Kao drugo iz razloga što je Pariz već dugo, dugo vremena jedan potpuno drugačiji grad od onog kakvim ga je svojim baršunastim glasom u pesmama bojila njegova mezimica Édith Piaf.

Gertrude svakako nije bila prva koja je osetila neverovatnu povezanost sa Gradom svetlosti. Pre i posle nje to su kao što znamo učinili brojni umetnici. A sasvim sigirno i obični smrtnici, koji svoj susret sa ovim gradom opisuju kao iznenađujuće jake emocije.

35 Shots of Rum (2008)

Love Songs (2007)

Full Moon in Paris (1984)

C’était un rendez-vous (1976)

Cléo from 5 to 7 (1962)