3 saveta koja će vam biti izuzetko korisna

Informacije iz ovoga teksta mogu vam biti sasvim dovoljne za efikasno upravljanje stresom, što na poslu, što i u svakodnevnici.

Za početak, hajde da objasnimo šta je to NLP.

NLP ili neurolingvističko programiranje predstavlja pristup u komunikaciji i ličnom razvoju u cilju postizanja određenih ciljeva u životu. Tvorci NLP-a smatraju da postoji neposredna povezanost između neuroloških procesa (neuro), jezika (lingvističkog) i obrazaca ponašanja koje učimo iskustveno (onih za koje smo programirani) i da bi promenom tih obrazaca mogli da modeliramo različita ponašanja u cilju postizanja ciljeva. Jedan od ciljeva jeste i efikasno upravljanje stresom i konfliktima, a evo i šta savetuju NLP treneri kada je reč o ovim problemima.

OVO SU 3 SAVETA

1. Disocijacija za upravljanje stresom

Na dugoročnom nivou, psihološka disocijacija, odnosno mentalni beg od samoga sebe koji mnogi porede sa autopilotom može da bude problem, ali, na svakodnevnom nivou, u malim dozama, naročito za upravljanje stresom može da bude odličan način za prevazilaženje istog.

Po NLP-u, disocijacija može pomoći da se rešite od stresa. Kao i da se osećanja povezana sa stresom jednostavno izdvoje i izbace. U praksi, to izgleda ovako.

NLP treneri savetuju da se u stresnim situacijama zamisli jedan veliki providni zid. Ali i da se emocija izdvoji i zamisli iza tog zida.

Na taj način, ona se može posmatrati i analizirati u cilju efikasnog rešavanja situacije koja je inicijalno i dovela do stresa.

2. Prigušenjem modaliteta za efikasno rešavanje konflikta na poslu

Slike i zvuci koje doživljavamo u svom umu, a koji izazivaju određenu emociju, ne mogu se uvek izdvojiti i ukloniti. Ali se one lako mogu modifikovati na način da one postanu manje intenzivne.

U NLP-u, sva naša vizuelna, zvučna i kinestetička iskustva, odnosno kanali putem kojih primamo informacije iz spoljašnjeg sveta nazivaju se našim modalitetima.

Jedan od načina za smanjenje stresa jeste da se jednostavno priguše ili smanje ti modaliteti. Na primer, kada su u pitanju konflikti na poslu, kao sredstvo za trenutno umirenje, ako je posredi mejl koji vas je izbacio iz takta ili se nalazite u sred konfliktnog razgovora ili sastanka potrebno je da, dok slušate sagovornika ili pokušavate da “sažvaćete” ono što vam se servira, smanjite jačinu zvuka koje čujete u svom umu.

Ovde se podrazumeva i smanjivanje zvuka vaših misli koje čujete u svom umu, jer i one mogu da budu dodatno negativno izražene tokom konfliktne situacije.

3. Prevencija

I za kraj, jedno od najefikasnijih sredstava za uspešno redukovanje stresa i sprečavanje konflikta jeste prevencija. Ona se sastoji od planiranja – upravljanja ciljevima i upravljanja vremenom. Poznato je da je loše upravljanje vremenom i nepostizanje zadatih ili nedefinisanje jasnih ciljeva jedan od najvažnijih faktora koji doprinose stresu.

NLP pomaže da se jasno definišu ovi ciljevi i da se na vreme prepoznaju i otklone eventualne teškoće i problemi kako do stresne situacije ne bi ni došlo.

Ovo je naročito važno u radnom okruženju. SAVETA