Inteligencija se nasleđuje isključivo od jednog roditelja, tvrdi nauka. Kada rodite bebu biće mnogo priče o tome na koga liči. Da li ima vaše oči ili tatine, upoređivaće je sa svih strana. A ono što nauka kaže je da deca inteligenciju nasleđuju od majke.

Veruje se da je inteligencija među uslovljenim genima koji potiču od majke. A laboratorijske studije su koristile genetski modifikovane miševe. Te su otkrile da su oni sa dodatnom dozom majčinog gena razvili veće glave i mozgove, ali su imali mala tela. Oni sa dodatnom dozom očevih gena, imali su mali mozak ali veće telo.

Istraživači su identifikovali ćelije koje sadrže isključivo majčine ili očeve gene u šest različitih delova mozga miša koji kontrolišu različite kognitivne funkcije, od navika u ishrani do pamćenja.

Ćelije sa očevim genima akumulirani su u delovima limbičkog sistema. Taj sistem je uključen u funkcije kao što su seks, hrana i agresije. Međutim, istraživači nisu pronašli nikakve očinske ćelije u moždanoj kori, gde se odvijaju najnaprednije kognitivne funkcije, kao što su rasuđivanje, misao, jezik i planiranje.

Istraživanje jasno pokazuje da genetika nije jedina odrednica inteligencije. Procenjuje se da je samo 40 do 60 odsto inteligencije nasledno, ostali deo zavisi od okoline.