Ona je veoma važna ličnost iz sveta matematike, a zovu je „Majka moderne algebre“. Odrastala je sa tri brata i ocem, poznatim matematičarem. Živela je u svetu mašte u kome su glavni likovi bili Hipatija i Sofija Kovaljevska. Želela je da se školuje na isti način kao i njen brat Fric, ali u to doba devojke u Nemačkoj nisu mogle da idu na univerzitet.

Poznatija je kao MAJKA MODERNE AGLEBRE

No vratimo se na proslavu. Deca su pevala, igrala razne igre i častila se kolačima. Emin otac Maks se dosetio da decu zabavi zagonetkama i svi su ga pažljivo slušali. Njen život nije bio lak.